Jesteś tutaj: PGE Obrót S.A.O Spółce ∙ Struktura paliw

Struktura paliw

Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez PGE Obrót S.A. w 2015 roku zgodnie z §37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007r.

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Obrót S.A. w 2015 roku.

Lp. Źródło energii Udział procentowy [%]
1 Odnawialne źródła energii, w tym: 13,60
biomasa 6,76
geotermia x
energetyka wiatrowa 4,70
energia słoneczna 0,08
duża energetyka wodna 1,94
mała energetyka wodna 0,12
2 Węgiel kamienny 47,71
3 Węgiel brunatny 31,49
4 Gaz ziemny 7,18
5 Energetyka jądrowa x
6 Inne 0,02
RAZEM 100,00

2. Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Obrót S.A. w 2015 roku.

3. Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez PGE Obrót S.A. w 2015 roku.

Lp.  Miejsce, w którym
dostępne są informacje
o wpływie wytwarzania
energii elektrycznej
na środowisko
Rodzaj
paliwa
CO2 SO2 NOX Pyły Odpady
radioak-
tywne
[Mg/MWh]
1 www.pge-obrot.pl Węgiel
kamienny
0,7398712 0,0016832 0,0011258 0,0000850 x
2 Węgiel
brunatny
1,0012619 0,0018368 0,0010550 0,0000754 x
3 Gaz ziemny 0,3128743 0,0001884 0,0003485 0,0000283 x
4 Biomasa 0,0627232 0,0001401 0,0007382 0,0000394 x
5 Inne 0,0221827 0,0000094 0,0000471 0,0000000 x
RAZEM 0,6949887 0,0014045 0,0009442 0,0000690 x

Powyższe dane zostały opracowane na podstawie informacji otrzymanych od kontrahentów PGE Obrót S.A.

Rzeszów, dnia 02.03.2016 r.

Pobierz dokument