Uwaga na fałszywe faktury!

Docierają do nas sygnały od Klientów, że otrzymują oni fałszywe wiadomości, przesyłane przez firmę Polska Gospodarka Energetyczna podszywającą się pod markę PGE Polska Grupa Energetyczna, wzywające do uregulowania zaległych należności. 
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.
 

Zarząd Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. 8 Marca 6 działając w imieniu Ministra Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r., nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. nr 35, poz. 303). ogłasza o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania przez Skarb Państwa uprawnionym pracownikom 120 000 (słownie: stu dwudziestu tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii A Spółki Akcyjnej Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. z siedzibą w Rzeszowie o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda. 1. Umowy nieodpłatnego zbycia akcji można zawierać od dnia 3 września 2007 roku według poniżej zamieszczonego harmonogramu udostępniania akcji:
a) Uprawnieni pracownicy (emeryci, renciści), których miejsce wykonywania pracy obejmuje lub obejmowało następujące jednostki organizacyjne : Rejon Energetyczny Tarnobrzeg, Rejon Energetyczny Staszów, Rejon Energetyczny Stalowa Wola, Rejon Energetyczny Janów Lubelski, Rejon Energetyczny Mielec, Rejon Energetyczny Najwyższych Napięć Połaniec mogą zawierać umowy nieodpłatnego zbycia akcji w siedzibie Rejonu Energetycznego Tarnobrzeg przy ul. Szpitalnej 3, pok. nr 201 (świetlica), tel. 015 851 40 05 lub 015 851 40 06, fax 015 851 40 09 od dnia 3 września 2007 r. do dnia 6 września 2007 r. w godzinach od 8.00 do 15.00, według następującego harmonogramu:

Osoby o nazwiskach zaczynających się na litery:
A - Gł - 3 września 2007 r. Poniedziałek 8.00-15.00
Gn - Ły 4 września 2007 r. Wtorek 8.00-15.00
Ma - Rz 5 września 2007 r. Środa 8.00-15.00
Sa - Ż 6 września 2007 r. Czwartek 8.00-15.00

pgeobrot_site