Uwaga na fałszywe e-maile wzywające do zapłaty!

Docierają do nas sygnały od osób, które otrzymują fałszywe wiadomości e-mail, przesyłane z adresów pge@rozliczenia.pl lub pge@rachunki.pl i wzywające do uregulowania zaległych należności. 
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nieotwieranie załączonych do wiadomości dokumentów oraz niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.

 

 

Szanowni Klienci,

 Informujemy, że w dniu 27 lutego br. z przyczyn całkowicie niezależnych od PGE Obrót S.A., doszło do poważnej awarii systemu służącego do rozsyłania SMS-ów przypominających o uregulowaniu należności za energię elektryczną, wskutek czego, nasi Klienci zostali narażeni na niedogodności związane z wielokrotnym otrzymywaniem tych samych wiadomości sms.
 
Natychmiast po otrzymaniu informacji o awarii podjęliśmy zdecydowane działania, mające na celu wyjaśnienie jej przyczyn i niezwłoczne usunięcie skutków awarii oraz zminimalizowanie wszelkich konsekwencji, które dotknęły naszych Klientów.
 
Wyrażamy szczere ubolewanie i bardzo przepraszamy naszych Klientów za zaistniałą sytuację. Wszyscy Klienci, którzy w wyniku awarii wielokrotnie odebrali tę samą wiadomość sms, otrzymają od nas także indywidualne przeprosiny wysyłane drogą telefoniczną. Nadmieniamy, że awaria systemu wydarzyła się po raz pierwszy i dokładamy wszelkich starań, aby wyeliminować prawdopodobieństwo powtórzenia się takiej sytuacji w przyszłości.

pgeobrot_site