Uwaga na fałszywe faktury!

Docierają do nas sygnały od Klientów, że otrzymują oni fałszywe wiadomości, przesyłane przez firmę Polska Gospodarka Energetyczna podszywającą się pod markę PGE Polska Grupa Energetyczna, wzywające do uregulowania zaległych należności. 
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.
 

 

Ceny energii bez zmian.
 
PGE Obrót S.A. nie zmienia ceny energii elektrycznej.
 
 
Na wniosek PGE Obrót S.A o przedłużenie okresu obowiązywania zatwierdzonej taryfy cen energii elektrycznej, w dniu 20 grudnia 2012 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję w zakresie ustalonego okresu obowiązywania aktualnej taryfy wydłużając ten okres do 30 czerwca 2013 roku.
 
Dla Klientów PGE Obrót S.A. oznacza to, że od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku nie zmieni się cena energii elektrycznej w grupach taryfowych G (gospodarstwa domowe) przyłączonych do sieci PGE Dystrybucja S.A. dla których PGE Obrót S.A. świadczy usługę kompleksową.
 
Podstawa prawna:
„Taryfa dla Energii Elektrycznej na rok 2012 dla Odbiorców z grup taryfowych G została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-56(12)/2011/2690/II/KK z dnia 16 grudnia 2011 r. opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia Elektryczna nr 168/2011 (1103) z dnia 17 grudnia 2011 r.  
Oraz
 „ Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-93(7)/2012/2690/II/KoK z dnia 20 grudnia 2012 r. opublikowaną w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia Elektryczna nr 218/2012 (1337) z dnia 20 grudnia 2012 r. został wydłużony okres obowiązywania taryfy do dnia 30 czerwca 2013 r.”.
 
Szczegółowe informacje na temat aktualnej oferty odbiorcy energii elektrycznej mogą uzyskać w Biurach Obsługi Klienta PGE Obrót S.A. oraz na stronie www.gkpge.pl  
 
Alicja Litwin-Wołek
Specjalista ds. Wizerunku Spółki
Tel. 17/ 865 6116
 
PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE – największej grupy energetycznej w Polsce i jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowej. Spółka obsługuje ponad pięć milionów odbiorców energii elektrycznej – firm, instytucji i gospodarstw domowych. Podstawowym celem strategii marketingowej PGE Obrót SA jest stałe doskonalenie standardów obsługi klienta, poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i stałą poprawę jakości świadczonych usług oraz dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb klientów i wymogów rynku. Spółka dąży do rozszerzenia oferty świadczonych usług w oparciu o produkty PGE.

pgeobrot_site