Uwaga na fałszywe e-maile wzywające do zapłaty!

Docierają do nas sygnały od osób, które otrzymują fałszywe wiadomości e-mail, przesyłane z adresów pge@rozliczenia.pl lub pge@rachunki.pl i wzywające do uregulowania zaległych należności. 
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nieotwieranie załączonych do wiadomości dokumentów oraz niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.

 

Informujemy, że od dnia 1 września 2017 r. obowiązuje nowa Taryfa nr 1/2017 w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowym grupy E zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wprowadzenie nowej Taryfy skutkuje średnim obniżeniem cen sprzedaży paliwa gazowego o 5,75 %.

pgeobrot_site