Uwaga na fałszywe e-maile wzywające do zapłaty!

Docierają do nas sygnały od osób, które otrzymują fałszywe wiadomości e-mail, przesyłane z adresu biuro@pge.pl lub zaleglosci@pge.pl i wzywające do uregulowania zaległych należności. 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.

 

Taryfy, zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zostały opublikowane w Biuletynie Branżowym URE - Energia Elektryczna nr 195 (2417) i nr 198 (2420) z dnia 15 grudnia 2017 r.

pgeobrot_site