Uwaga na fałszywe faktury!

Docierają do nas sygnały od Klientów, że otrzymują oni fałszywe wiadomości, przesyłane przez firmę Polska Gospodarka Energetyczna podszywającą się pod markę PGE Polska Grupa Energetyczna, wzywające do uregulowania zaległych należności. 
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.
 

 

W wyniku połączenia PGE Obrót S.A. jako Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi: PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A., PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A., PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A., PGE Zakład Energetyczny Warszawa-Teren S.A., PGE Zakład Energetyczny Białystok S.A., PGE ZEŁT Obrót Sp. z o.o., PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko - Kieleckiego S.A., w dniu 31 sierpnia 2010r. akcjonariuszom/udziałowcom Spółek Przejmowanych przydzielono łącznie 4 148 383 akcji na okaziciela serii B, C, D, E, F, G, H (Akcje Połączeniowe).

 

 

pgeobrot_site