Uwaga na fałszywe e-maile wzywające do zapłaty!

Docierają do nas sygnały od osób, które otrzymują fałszywe wiadomości e-mail, przesyłane z adresu biuro@pge.pl lub zaleglosci@pge.pl i wzywające do uregulowania zaległych należności. 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.

 

 

W wyniku połączenia PGE Obrót S.A. jako Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi: PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A., PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A., PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A., PGE Zakład Energetyczny Warszawa-Teren S.A., PGE Zakład Energetyczny Białystok S.A., PGE ZEŁT Obrót Sp. z o.o., PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko - Kieleckiego S.A., w dniu 31 sierpnia 2010r. akcjonariuszom/udziałowcom Spółek Przejmowanych przydzielono łącznie 4 148 383 akcji na okaziciela serii B, C, D, E, F, G, H (Akcje Połączeniowe).

 

 

pgeobrot_site