Uwaga na fałszywe faktury!

Docierają do nas sygnały od Klientów, że otrzymują oni fałszywe wiadomości, przesyłane przez firmę Polska Gospodarka Energetyczna podszywającą się pod markę PGE Polska Grupa Energetyczna, wzywające do uregulowania zaległych należności. 
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.
 

  • Spółka dostosowała cennik taryfowy ABCiR uwzględniając wymóg obniżenia cen i stawek do poziomu ubiegłorocznego według stanu na 30 czerwca 2018 r.

Ustalone lub zmienione w trybie art. 5 Ustawy Taryfy i Cenniki uwzględniają zmniejszenie akcyzy i dostosowanie cen pod poziomu cen brutto z 30 czerwca 2018 r.

  • W przypadku konsumentów (taryfa G) obowiązują ceny taryfowe z roku 2018.

Spółka złożyła też zgodnie z wymogiem prawa energetycznego, wniosek taryfowy do Urzędu Regulacji Energetyki (URE), uwzględniający nowe uwarunkowania prawne zapisane w art. 5 Ustawy.

Ponadto, w związku z zatwierdzoną w styczniu 2019 r. przez Prezesa URE Taryfą dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w zakresie niższej opłaty przejściowej nowe cenniki zostały wprowadzone do systemów i są stosowane od 1 stycznia 2019 r.

  • W przypadku innych firm i samorządów, które zawarły umowy po 30 czerwca 2018 r. i spełniają kryteria o których mowa w Ustawie,  ceny zostaną skorygowane zgodnie z terminem wskazanym przez Ustawodawcę.

W związku z tym Klienci PGE Obrót S.A. (firmy, samorządy) są uprzejmie proszeni o cierpliwość, a także o terminowe regulowanie bieżących należności za energię elektryczną. Ewentualne różnice w rozliczeniach wynikające ze zmiany cen i stawek opłat będą uwzględniane w fakturze korygującej, ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r.

pgeobrot_site