Uwaga na fałszywe faktury!

Docierają do nas sygnały od Klientów, że otrzymują oni fałszywe wiadomości, przesyłane przez firmę Polska Gospodarka Energetyczna podszywającą się pod markę PGE Polska Grupa Energetyczna, wzywające do uregulowania zaległych należności. 
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.
 

Z dniem 12 lutego 2009 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 13 poz. 70 z dnia 28 stycznia 2009 roku).

W związku z powyższym przed dniem wejścia w życie w/w Ustawy tj. w dniu 11 lutego 2009 roku na łamach Gazety Codziennej „Nowiny” oraz na łamach gazety o zasięgu ogólnokrajowym „Rzeczpospolita” została opublikowana treść Ogłoszenia spółki konsolidującej : PGE ENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wzywającego wszystkie osoby uprawnione (zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku) do składania pisemnych Oświadczeń o zamiarze zamiany akcji.

 

pgeobrot_site