Uwaga na fałszywe e-maile wzywające do zapłaty!

Docierają do nas sygnały od osób, które otrzymują fałszywe wiadomości e-mail, przesyłane z adresu biuro@pge.pl lub zaleglosci@pge.pl i wzywające do uregulowania zaległych należności. 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.

 

Z dniem 12 lutego 2009 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 13 poz. 70 z dnia 28 stycznia 2009 roku).

W związku z powyższym przed dniem wejścia w życie w/w Ustawy tj. w dniu 11 lutego 2009 roku na łamach Gazety Codziennej „Nowiny” oraz na łamach gazety o zasięgu ogólnokrajowym „Rzeczpospolita” została opublikowana treść Ogłoszenia spółki konsolidującej : PGE ENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wzywającego wszystkie osoby uprawnione (zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku) do składania pisemnych Oświadczeń o zamiarze zamiany akcji.

 

pgeobrot_site