Uwaga na fałszywe e-maile wzywające do zapłaty!

Docierają do nas sygnały od osób, które otrzymują fałszywe wiadomości e-mail, przesyłane z adresu biuro@pge.pl lub zaleglosci@pge.pl i wzywające do uregulowania zaległych należności. 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.

 

Memorandum Informacyjne PGE Obrót S.A. opublikowane w związku z ofertą publiczną 4 148 626 akcji na okaziciela serii B, C, D, E, F, G, H PGE Obrót S.A. dla wspólników spółek PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A., PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A., PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A., PGE Zakład Energetyczny Warszawa-Teren S.A., PGE Zakład Energetyczny Białystok S.A., PGE ZEŁT Obrót Sp. z o.o., PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko – Kieleckiego S.A. w związku z realizacją połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

 

  1. Memorandum Informacyjne PGE Obrot cz.1.pdf
  2. Memorandum Informacyjne PGE Obrot cz.2.pdf
  3. Memorandum Informacyjne PGE Obrot cz.3.pdf
  4. Memorandum Informacyjne PGE Obrot cz.4.pdf
  5. Memorandum Informacyjne PGE Obrot cz.5.pdf
  6. Memorandum Informacyjne PGE Obrot cz.6.pdf

pgeobrot_site