Uwaga na fałszywe e-maile wzywające do zapłaty!

Docierają do nas sygnały od osób, które otrzymują fałszywe wiadomości e-mail, przesyłane z adresu biuro@pge.pl lub zaleglosci@pge.pl i wzywające do uregulowania zaległych należności. 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.

 

Informujemy, że decyzją Prezesa URE nr DTA-4211-138(10)/2008/2690/II/KK z dnia 2 stycznia 2009 r. została zatwierdzona taryfa PGE Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego S.A. dla energii elektrycznej przeznaczona, dla gospodarstw domowych. Zmiany cen dotyczą odbiorców w grupach taryfowych G11 oraz G12. Wyżej wymieniona taryfa został opublikowana w "Biuletynie branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Energia Elektryczna" nr 3 (686) z dnia 2 stycznia 2009 r.

Zmiana Taryfy wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2009 r. Szczegóły na stronie internetowej.

pgeobrot_site