Uwaga na fałszywe faktury!

Docierają do nas sygnały od Klientów, że otrzymują oni fałszywe wiadomości, przesyłane przez firmę Polska Gospodarka Energetyczna podszywającą się pod markę PGE Polska Grupa Energetyczna, wzywające do uregulowania zaległych należności. 
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.
 

Informujemy, że decyzją Prezesa URE nr DTA-4211-138(10)/2008/2690/II/KK z dnia 2 stycznia 2009 r. została zatwierdzona taryfa PGE Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego S.A. dla energii elektrycznej przeznaczona, dla gospodarstw domowych. Zmiany cen dotyczą odbiorców w grupach taryfowych G11 oraz G12. Wyżej wymieniona taryfa został opublikowana w "Biuletynie branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Energia Elektryczna" nr 3 (686) z dnia 2 stycznia 2009 r.

Zmiana Taryfy wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2009 r. Szczegóły na stronie internetowej.

pgeobrot_site