Uwaga na fałszywe faktury!

Docierają do nas sygnały od Klientów, że otrzymują oni fałszywe wiadomości, przesyłane przez firmę Polska Gospodarka Energetyczna podszywającą się pod markę PGE Polska Grupa Energetyczna, wzywające do uregulowania zaległych należności. 
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.
 

Produkt zapewnia specjalny model cenowy współgrający z cenami taryfowymi PGE Obrót:

 

  • strefa pierwsza (6:00-22:00): równa cenie taryfy G11
  • strefa druga (22:00-6:00): równa ½ ceny taryfy G11

 

Przy czym obniżona stawka obowiązuje w odniesieniu do ilości energii elektrycznej przewyższającej ilość energii zużytej w danym punkcie poboru w analogicznym okresie rozliczeniowym w roku poprzednim.

Z takiej propozycji od początku lutego mogą korzystać klienci PGE Obrót będący konsumentami, którzy przyjmą ofertę w czasie jej obowiązywania, będą rozliczani w taryfie G12as oraz w taryfie G12as PGE Dystrybucja, który nie korzystają z liczników przedpłatowych i nie są prosumentami. Z oferty można skorzystać w Biurach Obsługi Klienta i za pośrednictwem PGE Contact Center (422 222 222).

Taryfa antysmogowa i oferty o takim wydźwięku dopełniają katalog taryf oferowanych przez sprzedawców i dystrybutorów energii elektrycznej. - To prawidłowe dopasowanie produktu do profilu i oczekiwań klienta buduje oszczędności. Dlatego w PGE Obrót stawia na szeroką ofertę, w której jednym z optymalnych rozwiązań jeśli chodzi o potrzeby odbiorców jest propozycja antysmogowa.

Dla nowo przyłączanych budynków jednorodzinnych cena ogrzewania w sposób realny zmniejszy się o kilkadziesiąt procent względem analogicznych kosztów generowanych w taryfie jednostrefowej. Może to stanowić jeden z powodów wyboru technologii grzewczej korzystnej dla środowiska, takiej jak ogrzewanie elektryczne czy też sterowane pompy ciepła. Oszczędności w przypadku gospodarstw domowych wynikają głównie ze specyfiki zużycia (godziny nocne), a także z zastosowania właściwej technologii grzewczej – mówi Dariusz Czuk, prezes zarządu PGE Obrót.

Oferta antysmogowa PGE Obrót dostępna jest w dwóch wersjach. Jej rozszerzona edycja umożliwia Klientom skorzystanie z pomocy specjalistów w sytuacji takich zdarzeń losowych jak: awaria drzwi zewnętrznych, awarii instalacji, przepięcia, dewastacji lub kradzieży z włamaniem. Posiada ona także wydłużony termin obowiązywania gwarancji ceny obejmujący cały sezon grzewczy 2018 / 2019.

Usługa dodatkowa obejmuje organizację oraz pokrycie kosztów interwencji w miejscy zdarzenia tj. kosztów dojazdu, przeprowadzenia czynności diagnostycznych, robocizny, części lub materiałów użytych do naprawy takich specjalistów jak technik urządzeń grzewczych i gazowych, elektryka, hydraulika, ślusarza, szklarza albo dekarza. Koszty realizacji usługi mogą wynosić maksymalnie 500 zł w odniesieniu do jednego zdarzenia i nie więcej niż 1500 zł w odniesieniu do 3 zdarzeń w skali roku. Limit ten jest odnawiany co kolejnych 12 miesięcy w czasie trwania oferty.

Wprowadzenie do oferty PGE taryfy antysmogowej jest jednym z elementów szeroko zakrojonego projektu walki Grupy Kapitałowej PGE z zanieczyszczeniem powietrza. W grudniu 2017 r. Grupa PGE zaprezentowała Strategię Ciepłownictwa, w której zdefiniowała swoją misję w tym zakresie w oparciu o stymulowanie transformacji i rozwoju krajowego ciepłownictwa, tym samym  przyczynianie się do poprawy jakości środowiska, konkurencyjności gospodarki i poziomu dobrobytu społecznego oraz bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym i krajowym.

Troską o czyste powietrze kieruje się też w swojej działalności PGE Ventures, fundusz z Grupy PGE. Pierwsze dwa projekty, w które zainwestował ten podmiot dotyczą nowatorskiej technologii pomagającej ograniczyć problem smogu, którego źródłem są domowe paleniska oraz innowacyjne sposoby monitorowania z powietrza obiektów przemysłowych.

Innowacyjna technologia spółki PiMerge może pomóc w skutecznym ograniczeniu problemu niskiej emisji, będącego jedną z głównych przyczyn smogu w dużych aglomeracjach miejskich. Dedykowany temu celowi produkt spółki pod tymczasową nazwą „kompozytowe paliwo węglowe” jest jednocześnie odpowiedzią na ogromne wyzwania związane z zagospodarowaniem rozdrobnionych frakcji węgla kamiennego takich jak muły węglowe i flotokoncetraty. Ta rodzima technologia pozwala skutecznie produkować z tych surowców brykiet węglowy o jakości ekogroszku, idealnie nadający się do spalania w najwyższej klasy kotłach.

Spółka Scanway z kolei, oferuje technologię wysoce zaawansowanego monitoringu otoczenia w tym obiektów przemysłowych. Przy zastosowaniu w segmencie energetycznym może ona poprawić zarówno operacyjne zdolności elektrowni i elektrociepłowni do wytwarzania energii elektrycznej, jak i monitorować sieci średnich i niskich napięć. W przypadku ograniczenia awaryjności infrastruktury, którą energia elektryczna przesyłana jest odbiorców końcowych, wzrośnie bezpieczeństwo dostaw do klientów w gospodarstwach domowych i firmach.    

pgeobrot_site