Uwaga na fałszywe e-maile wzywające do zapłaty!

Docierają do nas sygnały od osób, które otrzymują fałszywe wiadomości e-mail, przesyłane z adresów pge@rozliczenia.pl lub pge@rachunki.pl i wzywające do uregulowania zaległych należności. 
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nieotwieranie załączonych do wiadomości dokumentów oraz niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.

 

Dyrektorem jest Pan Dariusz Łukaszewski, zastępcą Pan Robert Błędowski.

Powstanie jednego silnego Oddziału zapewnia wzmocnienie konkurencyjnej pozycji PGE Obrót S.A. wobec podmiotów operujących na rynku energii, a także gwarantuje wzrost efektywności organizacyjnej Spółki.

Połączenie zaowocuje również korzyściami dla Klientów PGE Obrót S.A. z regionu łódzkiego, gdyż w jego następstwie został zlikwidowany niezrozumiały i utrudniający niekiedy załatwienie sprawy podział kompetencji. Od dnia dzisiejszego wszyscy odbiorcy energii w województwie łódzkim będą obsługiwania przez jeden Oddział.

pgeobrot_site