Uwaga na fałszywe e-maile wzywające do zapłaty!

Docierają do nas sygnały od osób, które otrzymują fałszywe wiadomości e-mail, przesyłane z adresów pge@rozliczenia.pl lub pge@rachunki.pl i wzywające do uregulowania zaległych należności. 
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nieotwieranie załączonych do wiadomości dokumentów oraz niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.

 

Wnioski o przyznanie prolongaty mogą być składane do dnia 30.10.2010 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Biur Obsługi Klienta.

Adresy i numery telefonów Biur Obsługi klienta umieszczone są na fakturach za enerigę elektryczną oraz na stronie internetowej.

pgeobrot_site