Uwaga na fałszywe faktury!

Docierają do nas sygnały od Klientów, że otrzymują oni fałszywe wiadomości, przesyłane przez firmę Polska Gospodarka Energetyczna podszywającą się pod markę PGE Polska Grupa Energetyczna, wzywające do uregulowania zaległych należności. 
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.
 

Sprawa dotyczy niepokojącego zjawiska polegającego na tym, że przedstawiciele konkurencyjnych firm odwiedzający odbiorców energii elektrycznej w domach są kojarzeni przez Klientów jako pracownicy PGE .

Aby się uwiarygodnić, przedstawiają się jako „pracownicy zakładu energetycznego” przez co często kojarzeni są z PGE. Wprowadzają w błąd, twierdząc na przykład, że już wkrótce wzrosną opłaty za energię i aby uchronić się przed podwyżkami należy podpisać nową umowę.

Najczęściej odwiedzają ludzi w podeszłym wieku licząc na to, że ci niezbyt uważnie przeczytają podsuniętą umowę i nie będą zadawać niewygodnych pytań. Klienci, którzy podpisują umowę przekonują się wkrótce, że zamiast zaoszczędzić stracili.

Niekorzystne zapisy dla klienta

Owszem, handlowcy odwiedzający Klientów w domach oferują tańszą energię. Problem w tym, że energia przez nich sprzedawana jest tańsza zaledwie o kilka groszy za kWh. Nie oznacza to jednak, że Klient zapłaci mniej. Dlaczego?

W podsuwanych umowach ukrywane są zapisy bardzo niekorzystne dla Klienta. Wśród najczęściej wykorzystywanych kruczków prawnych są m.in. zadziwiająco wysokie sumy za upomnienia w przypadku spóźnienia się z uregulowaniem należności za energię elektryczną, większe opłaty handlowe czy dodatkowe usługi, np. ubezpieczenie zdrowotne.

„Przedstawiciele zakładu energetycznego” nie reprezentują PGE Obrót S.A.

Wyjaśniamy: - Spółka na tą chwilę nie prowadzi żadnych działań polegających na składaniu wizyt domowych w celu podpisania lub zmiany umowy związanej ze sprzedażą energii elektrycznej, a osoby podające się za „przedstawicieli zakładu energetycznego” nie reprezentują PGE Obrót S.A. W sprawach umów Klient może kontaktować się z przedstawicielami PGE Obrót S.A. w Biurach Obsługi Klienta (http://www.gkpge.pl/oferta/obsluga-klienta) lub może zadzwonić do Contact Center pod numer telefonu 422 222 222 – mówi Marlena Skrzydłowska, Dyrektor Departamentu Obsługi Klientów PGE Obrót S.A.

Wymiana liczników 

W przypadku wymiany liczników procedura wygląda następująco. Osoba wymieniająca licznik posiada stosowną legitymację, ubrana jest w strój z logo PGE, jako środka transportu używa samochodu oznaczonego logo PGE. Na zleceniu są dane identyfikujące odbiorcę, licznik i jednostkę, na rzecz której wykonuje czynności techniczne. Nie prowadzi się na szeroką skalę akcji informacyjnej dot. wymian liczników. W przypadku nieobecności Odbiorcy, u którego miała nastąpić wymiana licznika, pozostawia się sformalizowaną informację z prośbą o kontakt (tel. mailowy lub osobisty).

Można odstąpić od umowy Warto przypomnieć, że każdemu Klientowi, który dokonał podpisania umowy poza Biurem Obsługi Klienta np. w swoim domu, przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy w ciągu 10 dni od jej podpisania.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć osobiście u sprzedawcy, z którym podpisana została umowa lub wysłać je listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

Klient, który poczuł się pokrzywdzony zawsze może powiadomić o tym Rzecznika Praw Konsumenta albo właściwą dla swojego miejsca zamieszkania Delegaturę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Adresy delegatur znajdują się na stronie: uokik.gov.pl/delegatury_uokik.php.

Jak nie dać się wprowadzić w błąd:

*zapytaj, jaką firmę reprezentuje handlowiec, który odwiedził Cię w domu oraz sprawdź jego tożsamość

*uważnie przeczytaj umowę

*sprawdź, co sprzedawca proponuje w pakiecie oprócz energii elektrycznej

*sprawdź, jakie są opłaty (handlowa; kara za nieterminowe wpłaty; koszty związane z dodatkowymi usługami typu ubezpieczenie)

*sprawdź jakie są warunki rozwiązania umowy

 

pgeobrot_site