Uwaga na fałszywe faktury!

Docierają do nas sygnały od Klientów, że otrzymują oni fałszywe wiadomości, przesyłane przez firmę Polska Gospodarka Energetyczna podszywającą się pod markę PGE Polska Grupa Energetyczna, wzywające do uregulowania zaległych należności. 
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.
 

 

Wydawanie akcji połączeniowych

W dniu 31 sierpnia 2010 r.  Sąd rejestrowy wydał postanowienie o rejestracji połączenia PGE Obrót S.A. z PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A., PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A., PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A., PGE Zakład Energetyczny Warszawa-Teren S.A., PGE Zakład Energetyczny Białystok S.A., PGE ZEŁT Obrót Sp. z o.o., PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko – Kieleckiego S.A.

W związku z powyższym doszła do skutku oferta publiczna 4 148 626 akcji na okaziciela serii B, C, D, E, F, G, H PGE Obrót S.A. dla wspólników spółek przejmowanych.

 Poniżej wyciąg z Memorandum Informacyjnego PGE Obrót S.A., w którym znajduje się opis zasad dystrybucji i podziału Akcji Połączeniowych PGE Obrót S.A, informacje dotyczące Oferty oraz wzór Wniosku o wydanie Akcji Połączeniowych w formie odcinka zbiorowego i wzór Dyspozycji przelania lub przekazania przekazem pocztowym kwoty dopłaty gotówkowej.

Dodatkowo załączamy przykładowe Pełnomocnictwo i Oświadczenie o ustanowieniu wspólnego przedstawiciela.

Informujemy również, iż Akcje Połączeniowe będą wydawane w siedzibie Spółki PGE Obrót S.A., Rzeszów, ul. 8 Marca 6,  w godzinach 7.00-15.00.

 W celu dokonania formalności związanych z wydaniem Akcji Połączeniowych, uprawnieni akcjonariusze winni dysponować następującymi dokumentami:

  1. Dowód osobisty, ewentualnie  paszport
  2. Numer NIP
  3. Numer konta bankowego (w przypadku wybrania opcji przelania dopłaty gotówkowej na rachunek bankowy)

 

Informacji udzielają:

Adrian Nowak, Tel. (17) 865 61 76
Alicja Litwin-Wołek Tel. (17) 865 61 16

 

  1. WZÓR DYSPOZYCJI PRZELANIA LUB PRZEKAZANIA PRZEKAZEM POCZTOWYM KWOTY DOPŁATY GOTÓWKOWEJ.doc
  2. Wspólny przedstawiciel.doc
  3. WNIOSEK O WYDANIE AKCJI POŁĄCZENIOWYCH_wzór.doc
  4. WYCIĄG Z MEMORANDUM.pdf
  5. Pełnomocnictwo.doc

pgeobrot_site