Uwaga na fałszywe e-maile wzywające do zapłaty!

Docierają do nas sygnały od osób, które otrzymują fałszywe wiadomości e-mail, przesyłane z adresu biuro@pge.pl lub zaleglosci@pge.pl i wzywające do uregulowania zaległych należności. 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.

 

Informujemy, że została zatwierdzona taryfa Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja Rzeszów sp. z o.o. decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-117(14)/2008/2009/13843/II/KK z dnia 15.01.2009 r.

W taryfie zostały uwzględnione przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podaktu akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11), co znalazło odzwierciedlenie w wysokości składników zmiennych stawek sieciowych, które zostały ustalone w dwu wariantach obowiązujących odpowiednio do 28 lutego 2009 r. i obowiązujących od 1 marca 2009 r.

Zmiana Taryfy wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2009 r. Szczegóły na stronie internetowej PGE Dystrybucja Rzeszów sp. z o.o.

pgeobrot_site