Uwaga na fałszywe faktury!

Docierają do nas sygnały od Klientów, że otrzymują oni fałszywe wiadomości, przesyłane przez firmę Polska Gospodarka Energetyczna podszywającą się pod markę PGE Polska Grupa Energetyczna, wzywające do uregulowania zaległych należności. 
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.
 

Informujemy, że została zatwierdzona taryfa Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja Rzeszów sp. z o.o. decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-117(14)/2008/2009/13843/II/KK z dnia 15.01.2009 r.

W taryfie zostały uwzględnione przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podaktu akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11), co znalazło odzwierciedlenie w wysokości składników zmiennych stawek sieciowych, które zostały ustalone w dwu wariantach obowiązujących odpowiednio do 28 lutego 2009 r. i obowiązujących od 1 marca 2009 r.

Zmiana Taryfy wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2009 r. Szczegóły na stronie internetowej PGE Dystrybucja Rzeszów sp. z o.o.

pgeobrot_site