Uwaga na fałszywe e-maile wzywające do zapłaty!

Docierają do nas sygnały od osób, które otrzymują fałszywe wiadomości e-mail, przesyłane z adresu biuro@pge.pl lub zaleglosci@pge.pl i wzywające do uregulowania zaległych należności. 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-82(17)/2009/2010/2690/III/KK z dnia 22.01.2010 r. została zatwierdzona taryfa dla energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Energia Elektryczna  Nr 15/2010(808) z dnia 22  stycznia 2010 r.

Taryfa obowiązuje od 6 lutego 2010 r.

Pełna treść taryfy G dla gospodarstw domowych

 

 

pgeobrot_site