Uwaga na fałszywe e-maile wzywające do zapłaty!

Docierają do nas sygnały od osób, które otrzymują fałszywe wiadomości e-mail, przesyłane z adresu biuro@pge.pl lub zaleglosci@pge.pl i wzywające do uregulowania zaległych należności. 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.

 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją znak DRE.WRE.4211.66.25.2018.2019.JCz z dnia 22.03.2019 r., zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. na rok 2019.

Decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 87(2722) w dniu 22.03.2019 r.  Uchwałą z dnia 27.03.2019 r. Zarząd PGE Dystrybucja S.A. postanowił wprowadzić Taryfę do stosowania na terenie PGE Dystrybucja S.A. od dnia 06.04.2019 r.

pgeobrot_site