Uwaga na fałszywe faktury!

Docierają do nas sygnały od Klientów, że otrzymują oni fałszywe wiadomości, przesyłane przez firmę Polska Gospodarka Energetyczna podszywającą się pod markę PGE Polska Grupa Energetyczna, wzywające do uregulowania zaległych należności. 
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.
 

Spółka zdaje sobie sprawę z tego, że kwestia rozliczeń za energię stanowi istotny obszar działalności podmiotów, którymi Państwo zarządzają i za które odpowiadają.

PGE Obrót, jako stabilny i sprawdzony partner biznesowy, zapewnia że wszelkie wymagane zmiany wynikające z Ustawy oraz aktów wykonawczych do Ustawy znajdą odzwierciedlenie w sposobie realizacji zawartych Umów, zgodnie z terminami podanymi w nowych uwarunkowaniach prawnych.

W związku z tym prosimy o cierpliwość, a także terminowe regulowanie bieżących należności za energię elektryczną. Wszelkie różnice w rozliczeniach, wynikające ze zmiany cen i stawek opłat, będą uwzględniane w fakturach korygujących, ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r.

pgeobrot_site