• Memorandum Informacyjne PGE Obrót S.A.

  31.08.2010

  Memorandum Informacyjne PGE Obrót S.A. opublikowane w związku z ofertą publiczną 4 148 626 akcji na okaziciela serii B, C, D, E, F, G, H PGE Obrót S.A.

 • Publikacja wyników ofert publicznej

  31.08.2010

  W dniu 31 sierpnia 2010 r. Sąd rejestrowy wydał postanowienie o rejestracji połączenia PGE Obrót S.A.

 • Prolongata opłat za dostawę energii elektrycznej dla powodzian

  27.08.2010

  W związku z klęską powodzi, jaka dotknęła część Klientów PGE Obrót S.A. uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość prolongowania opłat za dostawę energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Prolongatą zostaną objęte opłaty dotyczące roku 2010.

 • Zamiana akcji

  25.08.2010

  Zarząd PGE Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie działając w uzgodnieniu z Ministrem Skarbu Państwa ogłasza terminy i miejsca zawierania umów zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje spółki konsolidującej.

 • Prowizja za uregulowanie rachunku

  15.02.2010

  W związku ze zmianą banku w kasie Rejonu Energetycznego Rzeszów - Misto przy ul. 8-go Marca 6 prowizja za rachunek wynosi 0,99 gr.

pgeobrot_site