Faktury korygujące uwzględniają wszelkie różnice w rozliczeniach, wynikające ze zmiany cen i stawek opłat, ze skutkiem obowiązywania od 1 stycznia 2019 r.

Jak czytać „korekty”

Zawierają one ważne z perspektywy klienta informacje. Przede wszystkim, pokazują jak wyglądało rozliczenie klienta przed korektą, jak wygląda po dostosowaniu do zapisów ustawy prądowej oraz jaka jest różnica między tymi kwotami.

W zależności od specyfiki rozliczeniowej danego klienta, faktura może składać się z więcej niż 1 strony. Ważne, aby klient zapoznał się z całością dokumentu. Kwoty oszczędności, która zależna jest od zużycia energii elektrycznej, należy szukać na końcu faktury korygującej.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z interpretacją umów, faktur i innych dokumentów, PGE Obrót zachęca do kontaktu w stacjonarnych Biurach Obsługi Klienta, poprzez Infolinią PGE 422 222 222 lub mailowo na serwis@gkpge.pl.

Uwaga na nieuczciwych sprzedawców

Nowe, korzystne dla klienta regulacje prawne często są wykorzystywane przez oszustów. Oprócz odwiedzania klientów w domach i namawiania do podpisania nowej, rzekomo korzystniejszej umowy, często wysyłają fałszywe wiadomości e-mail lub SMS z odnośnikami do bramek płatniczych.

PGE Obrót przestrzega przed tym procederem i przypomina, że przedstawiciele Spółki nie odwiedzają klientów w domach (nie dotyczy to jedynie klientów z miasta Warszawa, których sprzedawcą jest Lumi, spółka należąca do Grupy PGE).

pgeobrot_site