Celem niniejszego dokumentu, zwanego dalej Dobrymi Praktykami, jest określenie katalogu działań rzetelnych Sprzedawców energii elektrycznej w odniesieniu do Klientów w gospodarstwach domowych w Polsce. Jego treść stanowi możliwie pełną odpowiedź na pytanie: „czego Klient może oczekiwać od rzetelnego Sprzedawcy ? ”.

pgeobrot_site