Taryfy, zatwierdzone przez Prezesa Urządu Regulacji Energetyki, zostały opublikowane w Biuletynie Branżowym URE - Energia Elektryczna nr 184/2016 z dnia 16.12.2016 r.

pgeobrot_site