Taryfa została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 177/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. opublikowaną w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia Elektryczna nr DRE-4211-53(7)2015/2690/IX/JCz z dnia 17 grudnia 2015 r.

pgeobrot_site