Zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-4211-40(13)/2014/2690/VIII/JCz/BH z dnia 16 grudnia 2014r. opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia Elektryczna nr 218/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.

pgeobrot_site