Taryfy, zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zostały opublikowane w Biuletynie Branżowym URE - Energia Elektryczna nr 195 (2417) i nr 198 (2420) z dnia 15 grudnia 2017 r.

pgeobrot_site