Zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.47.2018.JDo1 z dnia 8 listopada 2018 r. opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Paliwa Gazowe Nr 80 (1174) z 9 listopada 2018 r. na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia do stosowania.

pgeobrot_site