Szczegółowe informacje dotyczące warunków złożenia oferty można uzyskać

pod numerami telefonów: 42 275-30-24 lub 42 275-30-10

w terminie do dnia 20 listopada 2013r.

pgeobrot_site