W gronie najlepszych…
„Lider Województwa Podkarpackiego” to prestiżowe wyróżnienie dla przedsiębiorstw, które posiadają najlepsze wyniki finansowe oraz zapewniają stabilizację zatrudnienia. „Rzetelna Firma” to certyfikat dla firm, które gwarantują przestrzeganie etyki i rzetelności w biznesie. PGE Obrót S.A. została uhonorowana w obu tych kategoriach.
Obydwa wyróżnienia potwierdzają pozycję PGE Obrót S.A. jako wiodącego przedsiębiorstwa energetycznego na Podkarpaciu. Są one przyznawane przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Rzeszowie tylko tym firmom, które spełniają najwyższe standardy wymagane w rzetelnej działalności gospodarczej.
Aby otrzymać certyfikat  „Wiarygodna Firma”  nasza Spółka poddała się wnikliwej  ocenie, która miała potwierdzić, że PGE Obrót S.A.  działa w zgodzie z przepisami prawa obowiązującymi w obrocie gospodarczym. Przedmiotem analizy było przestrzeganie przez Spółkę zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także terminowe regulowanie podatków, składek na ZUS oraz zobowiązań wobec  kontrahentów i pracowników.
Wyróżnienie „Lider Województwa  Podkarpackiego” przyznawane jest tym przedsiębiorstwom, które mają już certyfikat ‘Wiarygodna Firma”, wypracowują zyski i zapewniają stabilizację zatrudnienia.
Otrzymane wyróżnienia podnoszą prestiż, pozycję i wiarygodność PGE Obrót S.A. wobec innych przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku oraz promują Spółkę w województwie, w Polsce i na świecie.
 

pgeobrot_site