Wnioski o przyznanie prolongaty mogą być składane do dnia 30.10.2010 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Biur Obsługi Klienta.

Adresy i numery telefonów Biur Obsługi klienta umieszczone są na fakturach za enerigę elektryczną oraz na stronie internetowej.

pgeobrot_site