1) Pełna treść ogłosznia o zamianie akcji:  dokument pdf

2) Harmonogram podpisywania umów zamiany akcji * : dokument pdf
3) Wzory dokumentów do pobrania:
 * UWAGA! Współwłaściciele akcji zgłaszają się razem w dniu wskazanym w harmonogramie dla współwłaściciela o nazwisku występującym jako pierwsze w kolejności alfabetycznej.

pgeobrot_site