W związku z tym, skład Zarządu Spółki PGE Obrót S.A. od 28 stycznia 2019 r. jest następujący:

Robert Choma - Prezes Zarządu

Zenon Wajda - Wiceprezes Zarządu

Jerzy Hejnar - Wiceprezes Zarządu

Jan Mądrzak - Wiceprezes Zarządu

pgeobrot_site