Obrazek należy narysować na miejscu, w Biurze Obsługi Klienta PGE Obrót, podczas wizyty w placówce. Rysunek powinien zostać podpisany imieniem i nazwiskiem dziecka wraz z podaniem wieku oraz jego prawnego opiekuna wraz z numerem telefonu i złożony w Biurze Obsługi Klienta wraz z Oświadczeniem.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w dwóch grupach wiekowych: do 4 lat oraz od 5 do 10 lat.

Czternastu uczestników, których prace konkursowe zostaną wylosowane otrzyma nagrody w postaci firmowych zestawów upominkowych.

Konkurs trwa w dniach 27 maja - 7 czerwca. Ogłoszenie wyników nastąpi 14 czerwca 2019r.

Szczegóły znajdują się w Regulaminie.

pgeobrot_site