Kapitał zakładowy: 492 640 400 złotych w całości wpłacony.

pgeobrot_bip_site