Lata powojenne

1 stycznia 1949 roku na bazie Miejskiej Elektrowni w Rzeszowie utworzony został Okręgowy Zakład Energetyczny Rzeszowski (OZER), który w następnych latach ulegał kolejnym przekształceniom funkcjonując jako przedsiębiorstwo państwowe.

pgeobrot_site