Początki działalności Elektrociepłowni Rzeszów

1 marca 1986 roku rozpoczęła działalność Elektrociepłownia Rzeszów, jako jednostka organizacyjna Zakładu Energetycznego Rzeszów. W związku z tym dodatkowym przedmiotem działania Zakładu stała się produkcja energii cieplnej.

 

pgeobrot_site