Przekształcenie elektrociepłowni w spółkę akcyjną i stan obecny

W 2005 roku w związku z realizacją rządowego programu restrukturyzacji Grupy Kapitałowej ESP S.A., RZE S.A. dokonał sprzedaży na rzecz ESP S.A. wszystkich akcji Spółki Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce.

W dniu 29.12.2006 nastąpiło przeniesienie przez Skarb Państwa prawa własności 85% akcji stanowiących własność Skarbu Państwa w spółce RZE S.A. na rzecz spółki PGE Energia S.A.

W dniu 9 maja 2007 powstała Polska Grupa Energetyczna, poprzez wniesienie przez Skarb Państwa, do PSE odpowiednio po 85 proc. akcji BOT Górnictwo i Energetyka oraz PGE Energia.
W dniu 30.06.2007 Rzeszowski Zakład Energetyczny Spółka Akcyjna (RZE S.A.) wniósł do spółki RZE Dystrybucja Sp. z o.o. dwa przedsiębiorstwa: RZE OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego) oraz ZOWH Energetyk. W ten sposób zrealizowany został prawny obowiązek rozdzielenia działalności dystrybucyjnej od działalności w zakresie obrotu i wytwarzania. Z dniem 01.07.2007 Rzeszowski Zakład Energetyczny Spółka Akcyjna (RZE S.A.) prowadzi działalność wyłącznie w zakresie obrotu energią elektryczną, natomiast RZE Dystrybucja Sp. z o.o. pełni funkcję operatora systemu dystrybucyjnego świadcząc usługi dystrybucyjne.

Od 28 maja 2008 w związku z wprowadzeniem w Grupie Kapitałowej PGE wspólnej marki Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. zmienił nazwę na PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny Spółka Akcyjna.

Z dniem 24 listopada 2009 roku, w związku z restrukturyzacją Polskiej Grupy Energetycznej, PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. zmienił nazwę na PGE Obrót S.A.

Obecnie PGE S.A. posiada 99,55 proc. akcji Spółki. Akcje własne przeznaczone do umorzenia stanowią 0,45 proc.

PGE Obrót S.A. jest jedną z kluczowych spółek PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. – największej grupy energetycznej w Polsce i jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowej i Wschodniej. Spółka obsługuje ponad 5 milionów odbiorców energii elektrycznej.

Centrala PGE Obrót S.A. znajduje się w Rzeszowie. Spółka ma swoje oddziały w: Białymstoku, Lublinie, Warszawie, Zamościu, Skarżysku-Kamiennej oraz w Łodzi.

PGE Obrót S.A. konsekwentnie doskonali standardy obsługi klienta, wdraża nowoczesne rozwiązania, dostosowuje oferty do zmieniających się potrzeb Klientów i wymogów rynku. We wszystkich większych miastach na obszarze działania Spółki znajdują się Biura Obsługi Klienta dedykowane klientom indywidualnym. Klienci kluczowi zawsze mogą skorzystać z usług doradców handlowych, którzy pomogą w doborze optymalnego produktu i taryfy. Dużym udogodnieniem dla Klientów jest także usprawnianie kontaktu z odbiorcą energii elektrycznej dzięki Call Center, e-BOK lub wysyłaniu ofert sprzedażowych drogą elektroniczną.

PGE Obrót S.A. jest blisko swoich Klientów również poprzez działalność społeczną i charytatywną. Wspiera najważniejsze wydarzenia kulturalne i naukowe, angażuje się w pomoc skierowaną do najbardziej potrzebujących.

pgeobrot_site