Energetyka łódzka należy do jednych z najstarszych w kraju. Jej korzenie sięgają początku XX wieku, kiedy to 18 września 1907 roku w nowo wybudowanej elektrowni uruchomiono pierwszy turbozespół o mocy 1,3 MVA. W rok później uruchomiony został drugi turbozespół, co stało się momentem zwrotnym w elektryfikacji miasta. Już w 1908 roku założono cztery lampy uliczne. Oświetlały one główny plac miejski – Plac Wolności. Po raz pierwszy jednak prąd elektryczny „popłynął” w Łodzi w sieci powszechnego użytkowania do sklepu American Diamant Palace przy ul. Piotrkowskiej 37 jeszcze wcześniej, bo 7 maja 1906 roku.

Elektrownia łódzka, druga po warszawskiej pod względem wielkości w ówczesnym Królestwie Polskim, była wybitnie „siłowa”, bo około 90% energii sprzedawanej w pierwszych latach jej działania służyło do napędu silników, w przeciwieństwie do elektrowni warszawskiej, która wówczas była niemal całkowicie elektrownią oświetleniową. Elektrownia łódzka nastawiała się głównie na dostawę energii elektrycznej dla przemysłu.

W 1907 roku odnotowano 330 odbiorców, u których zainstalowano urządzenia o mocy około 2500 kW, w większości (221) były to silniki o łącznej mocy prawie 2000 kW. W 1908 roku  moc wynosiła już 4100 kW, wyprodukowano 6 220 000 kWh energii, z której korzystało 601 odbiorców.

Datą przełomową był rok 1951, kiedy to Podokręg nr 1 Zjednoczenia Energetycznego Okręgu Łódzkiego przekształcił się w Zakład Sieci Elektrycznych Łódź-Miasto. Od  1959 roku zakład zaczął funkcjonować pod nazwą Zakład Energetyczny Łódź-Miasto.

W lipcu 1993 roku decyzją Ministerstwa Przemysłu i Handlu RP dotychczasowy Zakład Energetyczny Łódź-Miasto został przekształcony w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa i zarejestrowany jako Łódzki Zakład Energetyczny S.A.

W grudniu 2005 roku w ŁZE S.A. otrzymał Certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie sprzedaży
i dostarczania energii elektrycznej oraz obsługi Klienta.

W 2007 roku  powstała Polska Grupa Energetyczna S.A. W związku z koniecznością realizacji prawnego obowiązku wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego ze struktur Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A.  wydzielono majątek dystrybucyjny i wniesiono do spółki PGE Dystrybucja Sp. z o.o.

Od 1 lipca 2007 roku funkcjonują dwa odrębne podmioty z siedzibą w Łodzi: Łódzki Zakład Energetyczny S.A. zajmujący się sprzedażą i obrotem energią elektryczną oraz wydzielona ze struktur Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A., ŁZE Dystrybucja Sp. z o.o. świadcząca usługę dystrybucyjną i pełniąca rolę Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

W 2008 roku Łódzki Zakład Energetyczny S.A. zmienia nazwę na PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A., by ostatecznie na skutek połączenia spółek obrotu energią elektryczną wejść w skład największej Grupy Kapitałowej PGE. Odtąd Zakład staje się oddziałem Firmy PGE Obrót S.A. i z dniem 1 września 2010 roku  przyjmuje nazwę PGE Obrót S.A. Oddział I z siedzibą w Łodzi.