Uwaga na fałszywe faktury!

Docierają do nas sygnały od Klientów, że otrzymują oni fałszywe wiadomości, przesyłane przez firmę Polska Gospodarka Energetyczna podszywającą się pod markę PGE Polska Grupa Energetyczna, wzywające do uregulowania zaległych należności. 
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.
 

Energetyka łódzka należy do jednych z najstarszych w kraju. Jej korzenie sięgają początku XX wieku, kiedy to 18 września 1907 roku w nowo wybudowanej elektrowni uruchomiono pierwszy turbozespół o mocy 1,3 MVA. W rok później uruchomiony został drugi turbozespół, co stało się momentem zwrotnym w elektryfikacji miasta. Już w 1908 roku założono cztery lampy uliczne. Oświetlały one główny plac miejski – Plac Wolności. Po raz pierwszy jednak prąd elektryczny „popłynął” w Łodzi w sieci powszechnego użytkowania do sklepu American Diamant Palace przy ul. Piotrkowskiej 37 jeszcze wcześniej, bo 7 maja 1906 roku.

Elektrownia łódzka, druga po warszawskiej pod względem wielkości w ówczesnym Królestwie Polskim, była wybitnie „siłowa”, bo około 90% energii sprzedawanej w pierwszych latach jej działania służyło do napędu silników, w przeciwieństwie do elektrowni warszawskiej, która wówczas była niemal całkowicie elektrownią oświetleniową. Elektrownia łódzka nastawiała się głównie na dostawę energii elektrycznej dla przemysłu.

W 1907 roku odnotowano 330 odbiorców, u których zainstalowano urządzenia o mocy około 2500 kW, w większości (221) były to silniki o łącznej mocy prawie 2000 kW. W 1908 roku  moc wynosiła już 4100 kW, wyprodukowano 6 220 000 kWh energii, z której korzystało 601 odbiorców.

Datą przełomową był rok 1951, kiedy to Podokręg nr 1 Zjednoczenia Energetycznego Okręgu Łódzkiego przekształcił się w Zakład Sieci Elektrycznych Łódź-Miasto. Od  1959 roku zakład zaczął funkcjonować pod nazwą Zakład Energetyczny Łódź-Miasto.

W lipcu 1993 roku decyzją Ministerstwa Przemysłu i Handlu RP dotychczasowy Zakład Energetyczny Łódź-Miasto został przekształcony w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa i zarejestrowany jako Łódzki Zakład Energetyczny S.A.

W grudniu 2005 roku w ŁZE S.A. otrzymał Certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie sprzedaży
i dostarczania energii elektrycznej oraz obsługi Klienta.

W 2007 roku  powstała Polska Grupa Energetyczna S.A. W związku z koniecznością realizacji prawnego obowiązku wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego ze struktur Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A.  wydzielono majątek dystrybucyjny i wniesiono do spółki PGE Dystrybucja Sp. z o.o.

Od 1 lipca 2007 roku funkcjonują dwa odrębne podmioty z siedzibą w Łodzi: Łódzki Zakład Energetyczny S.A. zajmujący się sprzedażą i obrotem energią elektryczną oraz wydzielona ze struktur Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A., ŁZE Dystrybucja Sp. z o.o. świadcząca usługę dystrybucyjną i pełniąca rolę Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

W 2008 roku Łódzki Zakład Energetyczny S.A. zmienia nazwę na PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A., by ostatecznie na skutek połączenia spółek obrotu energią elektryczną wejść w skład największej Grupy Kapitałowej PGE. Odtąd Zakład staje się oddziałem Firmy PGE Obrót S.A. i z dniem 1 września 2010 roku  przyjmuje nazwę PGE Obrót S.A. Oddział I z siedzibą w Łodzi.

pgeobrot_site