Kiedy w 1892 r. dokonano historycznej próby przesyłu w układzie trójfazowym mocy 30 kW na odległość 170km, z elektrowni wodnej Lauffen w Szwajcarii do Frankfurtu n. Menem w Niemczech, Lubelszczyzna znajdująca się w tym czasie pod zaborem rosyjskim była jedną wielka plamą pod względem elektryfikacji.  Odzyskanie niepodległości po pierwszej wojnie światowej nie przyniosło praktycznie większych zmian. Do roku 1920 w województwie lubelskim, mającym wybitnie rolniczy charakter, nie było sprzyjających warunków zarówno do budowy źródeł energii elektrycznej, jak i samej elektryfikacji.

Historia energetyki lubelskiej rozpoczęła się 4 czerwca 1927 r., kiedy to gmina Lublin otrzymała Uprawnienia Rządowe Nr 36 na wytwarzanie i rozdzielanie energii elektrycznej w celu jej zawodowego zbytu na terenie miasta. Dwa tygodnie później położono kamień węgielny pod przyszłą elektrownię, w październiku ruszyła jej budowa. Po roku, a dokładniej 11 listopada 1928 r., z miejskiej siłowni popłynął prąd.

W połowie lat 30 powstał na Lubelszczynie Lubelski Międzykomunalny Związek Elektryfikacyjny "Lubzel", mający za zadanie elektryfikację regionu. Do wybuchu drugiej wojny światowej liniami energetycznymi, o łącznej długości około 320 km, zelektryfikowano 36 miejscowości i osiedli. Stara elektrownia służyła mieszkańcom do marca 1993 r.

W 1993 r. Przedsiębiorstwo Państwowe Zakład Energetyczny Lublin zostało przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Pastwa i zmieniło nazwę na Zakład Energetyczny Lublin Spółka Akcyjna, w skrócie "LUBZEL" SA.

Stały wzrost urządzeń, ilości odbiorców energii, coraz to większe wymagania stawiane w stosunku do Jakości ich Obsługi powodowały, że zachodziła konieczność zwiększenia kompetencji kierowników jednostek organizacyjnych, a tym samym podniesienia ich rangi. W związku z tym Zarząd Lubzelu podjął decyzję o zmianie funkcji tych jednostek oraz nazwy. Od stycznia 1999 r.  Rejony Energetyczne stały się Zakładami Energetycznymi, a Lubzel zmienił nazwę na Lubelskie Zakłady Energetyczne - "LUBZEL" SA.

Lata po roku dwutysięcznym to czas dostosowywania się firmy do warunków w jakich funkcjonuje energetyka na rynku Unii Europejskiej.

Po wejściu w skład Polskiej Grupy Energetycznej jej nazwa została zmieniona na PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.

W wyniku konsolidacji Spółek Sprzedaży Detalicznej w ramach Polskiej Grupy Energetycznej S.A. nastąpiło połączenie Spółki PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. (jako spółki przejmowanej) ze Spółką PGE Obrót S.A. (jako spółką przejmującą). Od dnia 1 września 2010 roku - dawna Spółka PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. funkcjonuje jako PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Lublinie.