Uwaga na fałszywe faktury!

Docierają do nas sygnały od Klientów, że otrzymują oni fałszywe wiadomości, przesyłane przez firmę Polska Gospodarka Energetyczna podszywającą się pod markę PGE Polska Grupa Energetyczna, wzywające do uregulowania zaległych należności. 
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.
 

Kiedy w 1892 r. dokonano historycznej próby przesyłu w układzie trójfazowym mocy 30 kW na odległość 170km, z elektrowni wodnej Lauffen w Szwajcarii do Frankfurtu n. Menem w Niemczech, Lubelszczyzna znajdująca się w tym czasie pod zaborem rosyjskim była jedną wielka plamą pod względem elektryfikacji.  Odzyskanie niepodległości po pierwszej wojnie światowej nie przyniosło praktycznie większych zmian. Do roku 1920 w województwie lubelskim, mającym wybitnie rolniczy charakter, nie było sprzyjających warunków zarówno do budowy źródeł energii elektrycznej, jak i samej elektryfikacji.

Historia energetyki lubelskiej rozpoczęła się 4 czerwca 1927 r., kiedy to gmina Lublin otrzymała Uprawnienia Rządowe Nr 36 na wytwarzanie i rozdzielanie energii elektrycznej w celu jej zawodowego zbytu na terenie miasta. Dwa tygodnie później położono kamień węgielny pod przyszłą elektrownię, w październiku ruszyła jej budowa. Po roku, a dokładniej 11 listopada 1928 r., z miejskiej siłowni popłynął prąd.

W połowie lat 30 powstał na Lubelszczynie Lubelski Międzykomunalny Związek Elektryfikacyjny "Lubzel", mający za zadanie elektryfikację regionu. Do wybuchu drugiej wojny światowej liniami energetycznymi, o łącznej długości około 320 km, zelektryfikowano 36 miejscowości i osiedli. Stara elektrownia służyła mieszkańcom do marca 1993 r.

W 1993 r. Przedsiębiorstwo Państwowe Zakład Energetyczny Lublin zostało przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Pastwa i zmieniło nazwę na Zakład Energetyczny Lublin Spółka Akcyjna, w skrócie "LUBZEL" SA.

Stały wzrost urządzeń, ilości odbiorców energii, coraz to większe wymagania stawiane w stosunku do Jakości ich Obsługi powodowały, że zachodziła konieczność zwiększenia kompetencji kierowników jednostek organizacyjnych, a tym samym podniesienia ich rangi. W związku z tym Zarząd Lubzelu podjął decyzję o zmianie funkcji tych jednostek oraz nazwy. Od stycznia 1999 r.  Rejony Energetyczne stały się Zakładami Energetycznymi, a Lubzel zmienił nazwę na Lubelskie Zakłady Energetyczne - "LUBZEL" SA.

Lata po roku dwutysięcznym to czas dostosowywania się firmy do warunków w jakich funkcjonuje energetyka na rynku Unii Europejskiej.

Po wejściu w skład Polskiej Grupy Energetycznej jej nazwa została zmieniona na PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.

W wyniku konsolidacji Spółek Sprzedaży Detalicznej w ramach Polskiej Grupy Energetycznej S.A. nastąpiło połączenie Spółki PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. (jako spółki przejmowanej) ze Spółką PGE Obrót S.A. (jako spółką przejmującą). Od dnia 1 września 2010 roku - dawna Spółka PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. funkcjonuje jako PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Lublinie.

pgeobrot_site