Uwaga na fałszywe faktury!

Docierają do nas sygnały od Klientów, że otrzymują oni fałszywe wiadomości, przesyłane przez firmę Polska Gospodarka Energetyczna podszywającą się pod markę PGE Polska Grupa Energetyczna, wzywające do uregulowania zaległych należności. 
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.
 

Spółka Akcyjna pod nazwą Zjednoczenie Elektrowni Okręgu Radomsko - Kieleckiego została utworzona w 1928 roku. Powołanie przedsiębiorstwa zajmującego się wytwarzaniem i przesyłaniem energii elektrycznej wynikało z potrzeby elektryfikacji regionu. Spółka prowadziła działalność na obszarze województwa kieleckiego oraz części województw, lubelskiego i warszawskiego. (Zdjęcie nr 01 - Pracownicy przed siedzibą ZEORK - 1930 rok).

pgeobrot_site