Uwaga na fałszywe e-maile wzywające do zapłaty!

Docierają do nas sygnały od osób, które otrzymują fałszywe wiadomości e-mail, przesyłane z adresów pge@rozliczenia.pl lub pge@rachunki.pl i wzywające do uregulowania zaległych należności. 
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nieotwieranie załączonych do wiadomości dokumentów oraz niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.

 

Spółka Akcyjna pod nazwą Zjednoczenie Elektrowni Okręgu Radomsko - Kieleckiego została utworzona w 1928 roku. Powołanie przedsiębiorstwa zajmującego się wytwarzaniem i przesyłaniem energii elektrycznej wynikało z potrzeby elektryfikacji regionu. Spółka prowadziła działalność na obszarze województwa kieleckiego oraz części województw, lubelskiego i warszawskiego. (Zdjęcie nr 01 - Pracownicy przed siedzibą ZEORK - 1930 rok).

pgeobrot_site