Spółka Akcyjna pod nazwą Zjednoczenie Elektrowni Okręgu Radomsko - Kieleckiego została utworzona w 1928 roku. Powołanie przedsiębiorstwa zajmującego się wytwarzaniem i przesyłaniem energii elektrycznej wynikało z potrzeby elektryfikacji regionu. Spółka prowadziła działalność na obszarze województwa kieleckiego oraz części województw, lubelskiego i warszawskiego. (Zdjęcie nr 01 - Pracownicy przed siedzibą ZEORK - 1930 rok).

pgeobrot_site