Uwaga na fałszywe e-maile wzywające do zapłaty!

Docierają do nas sygnały od osób, które otrzymują fałszywe wiadomości e-mail, przesyłane z adresu biuro@pge.pl lub zaleglosci@pge.pl i wzywające do uregulowania zaległych należności. 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.

 

Największym osiągnięciem tego okresu było wybudowanie nowoczesnego systemu przesyłu energii wykorzystującego prawie wyłącznie polskie zdobycze techniczne. Spółka podejmowała również przedsięwzięcia, które miały decydujący wpływ na rozwój systemu energetycznego w przedwojennej Polsce, jak np. budowa pierwszej w kraju linii przesyłowej 150kV Mościce-Starachowice. W okresie powojennym firma kilkakrotnie podlegała reorganizacji. W latach 1945-1950 funkcjonowała jako Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Radomsko - Kieleckiego z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej. (Zdjęcie nr 12 - Budowa pierwszej w kraju linii przesyłowej 150kV Mościce-Starachowice.)

W roku 1958  zmieniono nazwę na Zakład Energetyczny w Skarżysku - Kamiennej w ramach Zakładów Energetycznych Okręgu Wschodniego, a potem Wschodniego Okręgu Energetycznego. W 1989 roku zakład ten otrzymał status samodzielnego przedsiębiorstwa państwowego, a w 1993 roku został przekształcony w spółkę akcyjną, która w 1995 roku przyjęła aktualną nazwę Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko - Kieleckiego S.A., w skrócie ZEORK S.A.

Przyjęty przez Radę Ministrów 28 marca 2006 roku „Program dla elektroenergetyki” określił nowy sposób konsolidacji spółek dystrybucyjnych. Pierwszym krokiem było powołanie w listopadzie 2006 roku spółki PGE Energia S.A. W dniu 29 grudnia do spółki PGE Energia S.A. wniesiono 85% akcji ośmiu zakładów energetycznych, czyli Lubelskich Zakładów Energetycznych S.A., Zakładu Energetycznego Białystok S.A., Zakładu Energetycznego Warszawa-Teren S.A., Zakładów Energetycznych Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A., Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A., Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego S.A., Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. i Spółki Łódź-Teren S.A. oraz Zespołu Elektrowni Dolna Odra. Właścicielem pozostałych 15% akcji wyżej wymienionych spółek pozostał nadal Skarb Państwa.

30 czerwca 2007 roku w Spółce ZEORK S.A. zakończony został proces związany z prawnym wydzieleniem operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), zgodnie z wymogami Ustawy Prawo energetyczne.

ZEORK S.A wniósł aportem do ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. zorganizowaną część przedsiębiorstwa (Przedsiębiorstwo Sieciowe) związaną ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej oraz wykonywaniem zadań operatora systemu dystrybucyjnego.

Decyzją z dnia 30 czerwca 2007 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył Spółkę ZEORK Dystrybucja Sp. z o. o. operatorem systemu dystrybucyjnego. W związku z tym od 1 lipca 2007 roku funkcję niezależnego operatora systemu dystrybucyjnego pełni Spółka ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.

Po wejściu w skład Polskiej Grupy Energetycznej nazwa firmy została zmieniona na PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko – Kieleckiego S.A.

W wyniku konsolidacji Spółek Sprzedaży Detalicznej w ramach Polskiej Grupy Energetycznej S.A. nastąpiło połączenie Spółki PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko – Kieleckiego S.A. (jako spółki przejmowanej) ze Spółką PGE Obrót S.A. (jako spółką przejmującą).

Od dnia 1 września 2010 roku - dawna Spółka PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko – Kieleckiego S.A. funkcjonuje jako PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku -Kamiennej.

pgeobrot_site