Uwaga na fałszywe faktury!

Docierają do nas sygnały od Klientów, że otrzymują oni fałszywe wiadomości, przesyłane przez firmę Polska Gospodarka Energetyczna podszywającą się pod markę PGE Polska Grupa Energetyczna, wzywające do uregulowania zaległych należności. 
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.
 

Energetyczny rodowód warszawskiego oddziału PGE Obrót wiąże się z pierwszą na Mazowszu elektrownią przemysłową wybudowaną w 1883 roku przez dwóch inwestorów z Wielkiej Brytanii – braci Brigss. Elektrownię wybudowali na potrzeby własnej przędzalni. Były to początki elektryczności na terenie dzisiejszego PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Warszawie.

Prawie 130 lat temu po raz pierwszy na terenie oddziału zastosowano oświetlenie elektryczne. Do I wojny światowej przędzalnia w Markach dysponowała jedną z najnowocześniejszych w kraju elektrowni o mocy 1565 kW wytwarzającej prąd trójfazowy o napięciu 220V i 500V.

Na początku XX wieku na terenie Mazowsza działało już wiele małych elektrowni przemysłowych, a także elektrownie użyteczności publicznej, które służyły szerszym celom, np. do oświetlania prywatnych domów. W latach dwudziestych XX wieku na terenie  warszawskiego oddziału PGE Obrót S.A.  pracowały już 33 elektrownie. ( zdjęcie nr 10- elektrownia Otwock 1929 rok.)

W 1936 roku powołano Zakład Energetyczny Okręgu Podstołecznego (ZEOP), który w 1938 roku otrzymał uprawnienia na dostarczanie energii na terenie powiatów: warszawskiego, radzymińskiego, pułtuskiego, płońskiego i garwolińskiego.

Lata 30 poprzedniego stulecia to początki elektryfikacji, po których nadszedł czas wojny i okupacji, a po nim okres odbudowy.W czasie II wojny światowej uległo zniszczeniu około 70% sieci elektroenergetycznej. Energetycy czynnie zaangażowali się w akcje sabotażowe i dywersyjne, poświęcając życie w walce z okupantem. Po wojnie  przystąpiono do odbudowy sieci.

Pod koniec 1944 roku powołano Zakłady Energetyczne Okręgu Warszawskiego. Już rok później na Mazowszu odbudowano ze zniszczeń wojennych, a następnie uruchomiono pierwsze elektrownie. Po kilku latach intensywnej odbudowy sieci energetycznej, 1 stycznia 1953 roku Minister Energetyki powołał Zakład Sieci Elektrycznych Warszawa-Teren, który pięć lat później zmienił nazwę na Zakład Energetyczny Warszawa-Teren. Jego działalność to przesył, rozdział i sprzedaż energii elektrycznej.

Dynamiczny rozwój Mazowsza to dynamiczny rozwój sieci elektroenergetycznej i zwiększenie liczby odbiorców. Wraz z powstawaniem nowoczesnych urządzeń elektrycznych wzrastało zapotrzebowanie na energię elektryczną. (zdjęcie nr 3 - Generator 1946 rok.)

12 lipca 1993 roku podpisano akt notarialny przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową  Spółkę Skarbu Państwa. Spółkę zarejestrowano w dniu 31 sierpnia 1993 r. w rejestrze handlowym pod nr RHB 37870 w Sądzie Gospodarczym dla m. st. Warszawy pod nazwą Zakład Energetyczny Warszawa-Teren, Spółka Akcyjna.

Od 1 lipca 2007 roku, w związku z uwolnieniem rynku energii, na podstawie przepisów ustawy Prawo energetyczne rozdzielona została prawnie i organizacyjnie działalność obrotowa i dystrybucyjna. Działalność w zakresie dystrybucji i dostawy energii elektrycznej kontynuowana była przez ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. Obrót energią elektryczną i jej wytwarzanie pozostały w gestii PGE Zakładu Energetycznego Warszawa - Teren S.A.

W dniu 31 sierpnia 2010 roku nastąpiła rejestracja w KRS połączenia w trybie art. 492 par. 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, 8 Spółek z Obszaru Sprzedaży Detalicznej GK PGE. Z dniem 1 września 2010 roku Spółka PGE Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A. przestała istnieć jako samodzielny podmiot prawa i stała się ważnym ogniwem nowej Spółki PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie. W strukturze PGE Obrót S.A. dotychczasowa Spółka PGE Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A. uzyskała status Oddziału, w pełnym brzmieniu - PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Warszawie.

pgeobrot_site