W Zamościu pierwsze próby wprowadzenia oświetlenia na ulice miasta mają miejsce w połowie XIX wieku. Dzięki interwencji Wielkiego Księcia Konstantego zainstalowano w twierdzy przed obiektami wojskowymi latarnie olejowe, zwane wówczas rewerberowymi. W wiek XX Zamość wkracza bogatszy o latarnie naftowe i naftowo-żarowe, które oświetlają główne ulice i ważniejsze place miasta. W lipcu 1911 roku wraz z oddaniem do użytku hotelu "Centralnego" pojawiły się pierwsze żarówki elektryczne. Hotel "Centralny" był pierwszym obiektem oświetlanym elektrycznością. Prąd elektryczny wytwarzał motor poruszający jednocześnie pompę wodociągową i aparat kinematograficzny (energii dostarczał antracyt).

4 lutego 1918 roku Rada Miejska podjęła decyzję o konieczności wprowadzenia w Zamościu oświetlenia elektrycznego. Po wielu perturbacjach w roku 1919 uruchomiono elektrownię w Zamościu. Po pożarze  w budynku starej elektrowni w 1928 roku rozpoczęła pracę Nowa Elektrownia, którą rozbudowano w roku 1938.  

Następnie, w roku 1947 elektrownia zamojska weszła w skład Zjednoczenia Energetycznego Okręgu Lubelskiego. 11 lat później powstał Zakład Energetyczny Zamość. 

Rok 1989 przyniósł zmianę struktury przedsiębiorstwa: powstał PP Zakład Energetyczny Zamość. Rok później powstała pierwsza na terenie ZE Zamość elektrownia wodna w Górecku Kościelnym. W 1993 roku  PP Zakład Energetyczny Zamość został przekształcony w jednoosobową spółkę akcyjną skarbu państwa o nazwie Zakład Energetyczny Zamość S.A. W kolejnym roku przekazano do PSE S.A. linie wysokich napięć.

W 1997 roku ZE Zamość S.A. zmienił nazwę na Zamojska Korporacja Energetyczna S.A.,  która uzyskała koncesję na wytwarzanie ciepła, przesył i obrót energię elektryczną.

Zaproponowana przez ZKE S.A. "Taryfa dla energii elektrycznej" została przyjęta przez URE jako jedna z pierwszych w Polsce.

W 2001 roku ZKE S.A. zawiązała jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ZKE-Obrót. Rok później zmodyfikowano strukturę organizacyjną w celu rozdzielenia dystrybucji i obrotu. W 2003 roku  ZKE SA uzyskała certyfikat Międzynarodowego Systemu Oceny Bezpieczeństwa Pracy ISRS oraz certyfikat zgodności z normą PN-N-18001:1999 Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w zakresie przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

W 2006 roku Skarb Państwa wniósł 85% akcji ZKE S.A. do PGE Energia S.A.

Po dwóch latach podpisano porozumienie w sprawie zasad współpracy PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ze spółkami zależnymi z Grupy Kapitałowej PGE (tzw. umowy holdingowej). 1 września w 2010 roku został zakończony proces konsolidacji siedmiu spółek obrotu na bazie PGE Obrót S.A. Dotychczasowa spółka PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. otrzymała nazwę PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu.