Uwaga na fałszywe faktury!

Docierają do nas sygnały od Klientów, że otrzymują oni fałszywe wiadomości, przesyłane przez firmę Polska Gospodarka Energetyczna podszywającą się pod markę PGE Polska Grupa Energetyczna, wzywające do uregulowania zaległych należności. 
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.
 

W Zamościu pierwsze próby wprowadzenia oświetlenia na ulice miasta mają miejsce w połowie XIX wieku. Dzięki interwencji Wielkiego Księcia Konstantego zainstalowano w twierdzy przed obiektami wojskowymi latarnie olejowe, zwane wówczas rewerberowymi. W wiek XX Zamość wkracza bogatszy o latarnie naftowe i naftowo-żarowe, które oświetlają główne ulice i ważniejsze place miasta. W lipcu 1911 roku wraz z oddaniem do użytku hotelu "Centralnego" pojawiły się pierwsze żarówki elektryczne. Hotel "Centralny" był pierwszym obiektem oświetlanym elektrycznością. Prąd elektryczny wytwarzał motor poruszający jednocześnie pompę wodociągową i aparat kinematograficzny (energii dostarczał antracyt).

4 lutego 1918 roku Rada Miejska podjęła decyzję o konieczności wprowadzenia w Zamościu oświetlenia elektrycznego. Po wielu perturbacjach w roku 1919 uruchomiono elektrownię w Zamościu. Po pożarze  w budynku starej elektrowni w 1928 roku rozpoczęła pracę Nowa Elektrownia, którą rozbudowano w roku 1938.  

Następnie, w roku 1947 elektrownia zamojska weszła w skład Zjednoczenia Energetycznego Okręgu Lubelskiego. 11 lat później powstał Zakład Energetyczny Zamość. 

Rok 1989 przyniósł zmianę struktury przedsiębiorstwa: powstał PP Zakład Energetyczny Zamość. Rok później powstała pierwsza na terenie ZE Zamość elektrownia wodna w Górecku Kościelnym. W 1993 roku  PP Zakład Energetyczny Zamość został przekształcony w jednoosobową spółkę akcyjną skarbu państwa o nazwie Zakład Energetyczny Zamość S.A. W kolejnym roku przekazano do PSE S.A. linie wysokich napięć.

W 1997 roku ZE Zamość S.A. zmienił nazwę na Zamojska Korporacja Energetyczna S.A.,  która uzyskała koncesję na wytwarzanie ciepła, przesył i obrót energię elektryczną.

Zaproponowana przez ZKE S.A. "Taryfa dla energii elektrycznej" została przyjęta przez URE jako jedna z pierwszych w Polsce.

W 2001 roku ZKE S.A. zawiązała jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ZKE-Obrót. Rok później zmodyfikowano strukturę organizacyjną w celu rozdzielenia dystrybucji i obrotu. W 2003 roku  ZKE SA uzyskała certyfikat Międzynarodowego Systemu Oceny Bezpieczeństwa Pracy ISRS oraz certyfikat zgodności z normą PN-N-18001:1999 Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w zakresie przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

W 2006 roku Skarb Państwa wniósł 85% akcji ZKE S.A. do PGE Energia S.A.

Po dwóch latach podpisano porozumienie w sprawie zasad współpracy PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ze spółkami zależnymi z Grupy Kapitałowej PGE (tzw. umowy holdingowej). 1 września w 2010 roku został zakończony proces konsolidacji siedmiu spółek obrotu na bazie PGE Obrót S.A. Dotychczasowa spółka PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. otrzymała nazwę PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu.

pgeobrot_site