Grupa
przyłączeniowa
Taryfa

Średnioroczne zużycie energii elektrycznej
w MWh wg danych PGE Obrót S.A.
II A 79298,1
III B 1129,7
IV C2 174,0
V  C1, G 2,6

 

pgeobrot_site