Grupa
przyłączeniowa
Taryfa

Średnioroczne zużycie energii elektrycznej
w MWh wg danych PGE Obrót S.A.
II A 86 976,61
III B 1 217,44
IV C2 164,0
V  C1, G 2,54
VI R 2,15

 

pgeobrot_site