Grupa
przyłączeniowa
Taryfa

Średnioroczne zużycie energii elektrycznej
w MWh wg danych PGE Obrót S.A.
II A 71 181,72
III B 1 273,67
IV C2 163,08
V  C1, G 2,58
VI R 3,97

 

pgeobrot_site